wykonujemy:

 • stacje średniego napięcia,
 • montaż węzłów i złączy kablowych,
 • mufy średniego i niskiego napięcia,
 • roboty kablowe i linie napowietrzne niskiego i średniego napięcia,
 • instalacje wnętrzowe w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym,
 • rozdzielnice średniego i niskiego napięcia,
 • instalowanie ups-ów i sieci napięcia gwarantowanego,
 • pomiary elektryczne,
 • stacje bazowe telefonii komórkowej z montażem wież włącznie.

od 1990 roku nasza spółka sprzedaje w cenie producenta agregaty prądotwórcze zapewniając:

 • załatwienie wszelkich formalności z zakładem energetycznym dotyczących warunków przyłączenia agregatu do sieci energetyki zawodowej.
 • wykonanie uzgodnionej z zakładem energetycznym dokumentacji technicznej podłączenia agregatu.
 • wykonanie rozdzielnicy SZR zapewniającej poprawną współpracę agregatu z siecią energetyki zawodowej (zanik napięcia
  w sieci powoduje automatyczne uruchomienie agregatu, a powrót napięcia sieciowego powoduje odstawienie agregatu).
 • wykonanie wszystkich prac instalacyjnych związanych z posadowieniem agregatu i połączeniem go z istniejącą siecią energetyki zawodowej.
 • odbiór całości prac przez zakład energetyczny.

wykonujemy wszelkiego rodzaju rozdzielnice energetyczne pomiaru i rozdziału energii dla:

 • budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego,
 • odbiorców przemysłowych.

prefabrykujemy również rozdzielnice:

 • SZR dla potrzeb energetyki zawodowej i agregatów prądotwórczych,
 • automatyki przemysłowej (oczyszczalnie ścieków, instalacje tryskaczowe p-poż, itp.)
 • średniego napięcia.

Rozdzielnice montujemy w oparciu o osprzęt i aparaturę posiadającą wszelkie wymagane przepisami atesty, polskich
i zachodnich producentów.


W/w rozdzielnice wykonujemy na podstawie własnych projektów lub dostarczonych przez inwestora.


Na życzenie klienta dostarczymy aparaturę i osprzęt każdego producenta.