Obudowane zespoły prądotwórcze IVECO MOTORS zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu najwyższej jakości i trwałości produktu, stosownie do wymagań naszych Klientów.

Możliwość pracy w szerokim zakresie temperatur i w różnych warunkach otoczenia, długi czas autonomii pracy, ograniczenie wymaganej obsługi serwisowej oraz przyjazne dla środowiska rozwiązania są wynikiem procesu ciągłego doskonalenia i rozwoju naszych wyrobów.

Do napędu jednostek użyto najnowszej generacji silników serii CURSOR.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Typ Moc 1) 50 Hz 60 Hz2) LWA 3) Waga
kVA kW2) kVA kW2) dB (A) kg
GS CURSOR 300EPodstawowa 300 240 330 264 97,4 4150
Awaryjna 330 264 363 290
GS CURSOR 350EPodstawowa 350 280 380 205 97,4 4150
Awaryjna 385 308 418 335
GS CURSOR 400Podstawowa 400 320 420 336 97,5 4250
Awaryjna 440 352 462 370

1) Wartości zgodne z ISO 8528-zespół osiąga moc nominalną po 50ciu godzinach pracy z tolerancją ±3%. Moc indykowana może być zmienna w zależności od użytej prądnicy. W warunkach pracy przy temp. ponad 40° C i/lub wysokości ponad 2000 m n.p.m. należy wziąć pod uwagę obniżenie wartości znamionowych współczynnika mocy. Informacja dostępna w punktach sprzedaży IVECO MOTORS.

2) Współczynnik cosΦ=0,8

3)Poziom mocy akustycznej zgodnie z dyrektywą 2000/14/EC (50 Hz moc podstawowa).

MOC PODSTAWOWA: Jest to maksymalna dostępna moc przy zmiennym obciążeniu przez nielimitowaną liczbę godzin. Średnia moc uzyskiwana podczas 24 godzinnego czasu pracy nie może przekroczyć 80% mocy podstawowej, pomiędzy zalecanymi przerwami konserwacyjnymi, przy standardowych warunkach pracy. Możliwe jest 10% przeciążenie przez 1 godzinę na każde 12 godzin pracy.

MOC AWARYJNA: Jest to maksymalna moc z jaką może pracować agregat przez 500 godzin w ciągu roku z współczynnikiem obciążenia 90% deklarowanej mocy awaryjnej. W tym przypadku przeciążenie nie jest dopuszczalne.

MOC CIĄGŁA: Informacja dostępna w punktach sprzedaży IVECO MOTORS.

KONFIGURACJA STANDARDOWA GS CURSOR od 300 kVA do 400 kVA

 1. Silnik

  Silnik wysokoprężny IVECO MOTORS o parametrach zgodnych z normą ISO 8528. W celu uzyskania większej ilości informacji prosimy o zapoznanie się z kartą katalogową silnika.

 2. Warunki pracy

  Zespół prądotwórczy może pracować przy maksymalnej temperaturze i wysokości 1000 m n.p.m. bez obniżenia wartości znamionowych.

 3. Prądnica

  Jednołożyskowa prądnica synchroniczna, czterobiegunowa, stopień ochrony IP21 klasa izolacji H. Na zamówienie: ochrona przed korozją i pracą w środowiskach wilgotnych. Wszystkie prądnice wyposażone są w elektroniczny regulator napięcia.

 4. Obudowa

  Wersja wykonana z nitowanych paneli, w kolorze RAL 5002, po odłączeniu układu wydechowego może być w całości zdemontowana z ramy.

  Podwójne wyposażone w zamki drzwi na obu stronach obudowy, zapewniają doskonały dostęp do obsługi zespołu.

  W wersji z wyrzutem powietrza z przodu, przednia żaluzja może być zdemontowana umożliwiając (po usunięciu osłon akustycznych) dostęp do chłodnicy od przodu.

 5. Rama

  Zespół prądotwórczy umieszczony jest na nowocześnie zaprojektowanej ramie. Wewnątrz ramy umieszczony jest zbiornik paliwa o pojemności 500l. Zbiornik wyposażony jest w dwa wskaźniki poziomu: pierwszy, mechaniczny umieszczony jest bezpośrednio na zbiorniku drugi, elektryczny na panelu agregatu. Silnik połączony z generatorem usytuowane są na antywibracyjnych poduszkach zapewniających izolację od drgań wywołanych przez elementy wirujące.

 6. Wyrzut powietrza

  Możliwe są dwie konfiguracje: wyrzut powietrza z przodu, wyrzut powietrza w górę.

 7. Instalacja elektryczna

  Instalacja elektryczna silnika 24 V.

  Instalacja agregatu obejmuje wszystkie połączenia pomiędzy silnikiem, prąnicą i panelem sterowania. Panel sterowania oraz przyłącze elektryczne są zlokalizowane w tylnej części obudowy.

  We wszystkich konfiguracjach dostępny jest zewnętrzny wyłącznik awaryjny.

 8. Panel sterowania

  Ręczne lub automatyczne, dostępne w różnych konfiguracjach.

 9. Transport

  Do przemieszczania jednostki przewidziano kilka rozwiązań: 4 zaczepy do podnoszenia, opcjonalnie - 1zaczep do podnoszenia, kieszenie do podnoszenia wózkiem widłowym, przetaczanie na rolkach.

 10. Dokumentacja

  Cała dokumentacja techniczno-ruchowa dostarczana jest z każdym agregatem.

W związku ze stałym rozwojem konstrukcji, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez informowania.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie naszej oferty z chęcią na nie odpowiemy.
W tym celu napisz do nas.