oferowane przez nas agregaty spełniają wszelkie standardy i normy dopuszczenia do eksploatacji. W zależności od indywidualnych potrzeb oferujemy państwu agregaty nieobudowane i obudowane.


oferta agregatów prądotwórczych

częścią naszej oferty jest również montaż stacji bazowych telefonii komórkowej. Nasze prace obujmują całość procesu, od pozyskania terenu pod budowę do uruchomienia włącznie.


przykłady wybudowanych stacji bazowych telefonii komórkowej

zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą rozdzielnic. W zależności od państwa potrzeb oferujemy zarówno rozdzielnice niskiego jak i średniego napięcia.


oferta rozdzielnic
 • wszystkie prace zostały wykonane terminowo z należytą starannością, co świadczy o doświadczonej kadrze kierowniczej
  i dobrej organizacji robót firmy "prokon designing".

  computerland szczecin
 • wszystkie prace zostały wykonane terminowo solidnie
  i profesjonalnie. roboty budowlano montażowe prowadzono podczas normalnej pracy stacji paliwowych, co świadczy o dobrej organizacji i wykwalifikowanej kadrze.

  dexpol wrocław
 • z powiązanych obowiązków firma wywiązała się terminowo, dokładając wszelkich starań do należytego wykonania powierzonego zadania.

  elbaco przecław
 • wszystkie prace wykonano solidnie i profesjonalnie. prowadzone był podczas pracy stacji bez pozbawienia jej napięcia.

  orlen szczecin
 • z dostarczonych agregatów jak również z wykonanych prac jesteśmy zadowoleni. firma godna jest polecenia.

  wielkopolska spółka gazownictwa
 • z zadowoleni z wykonanych prac obejmujących dostawę i montaż agregatu prądotwórczego iveco 300 kva oraz wykonanie i montaż rozdzielni szr.

  elektromont jelenia góra
 • wszystkie prace został wykonane zgodnie z projektem
  w wyznaczonym przez nas terminie i godzinach pracy, co pozwoliło wykonać cały zakres prac bez potrzeby pozbawiania dopływu energii do budynku komendy w godzinach jej pracy.

  pomorski oddział straży granicznej
 • wszelkie prace były prowadzone w sposób profesjonalny i nie spowodowały żadnych zakłóceń w pracy instytutu energetyki, na którego terenie była prowadzona powyższa inwestycja, co świadczy o profesjonaliźmie i wysokich kwalifikacjach kadry technicznej wykonawcy

  eltek szczecin
 • instalacja oraz ruchomienia agregatu nastąpiło bardzo szybko
  i sprawnie. jesteśmy bardzo zadowoleni z jasnej i czytelnej instrukcji dostarczonej wraz z agregatem. w związku z powyższym ze spokojnym sumieniem możemy polecić firmę prokon designing.

  komenda powiatowa państwowej straży pożarnej
 • wszystkie roboty zostały wykonane w terminie i odebrane bez zastrzeżeń, co świadczy o solidności i rzetelności firmy oraz
  o profesjonalnym podejściu do wykonywanych prac.

  pomorski oddział straży granicznej
 • wykonany system zasilania awaryjnego funkcjonuje właściwie
  i zapewnia ciągłość pracy ważnego ogniwa jakim jest centrum zarządzania kryzysowego.

  zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
 • wszystkie prace był wykonywane w narzuconych przez nas godzinach, nie powodując zakłuceń w pracy całego szpitala. całość prac zstała wykonana terminowo z należytą starannością.

  sspzozndim szczecin
 • prace został wykonane terminowo i odebrane przez odnośne służby w sposób nie budzący zastrzeżeń.

  urząd gminy brojce
 • prace wykonane zostały zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta. firma dała się poznać jako solidny i sumienny wykonawca. swoją wiedzą i doświadczeniem udowodnili, iż są wysokiej klasy specjalistami w tej branży.

  urząd morski w szczecinie
 • dziękujemy za dużą fachowość i i pomoc przy zaprojektowaniu
  i doborze urządzeń dla systemu zasilania centrali telefonicznej. krótkie terminy realizacji w przypadkach nagłych potrzeb, terminowość dostaw oraz fachowe doradztwo poparte bezawaryjną pracą dostarczonych urządzeń stanowią podstawę do dalszej współpracy.

  nfz
 • zachodniopomorski ow nfz potwierdza, iż przedmiotowa dostawa wykonana została przez firmę prokon designing należycie, tzn.
  w terminie i zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami.

  eltek polska
 • składam panu dyrektorowi serdeczne podziękowania za współpracę(...). składam też podziękowanie ekipie montującej
  i podłączającej agregat, któa wykazałą się wysokim profesjonalizmem i znajomością zagadnienia.

  komenda powiatowa państwowej straży pożarnej
 • wszystkie prace zostały wykonane terminowo w sposób nie budzący żadnych zastrzeżeń.

  pomorski oddział straży granicznej

wykonujemy: stacje średniego napięcia, montaż węzłów i złączy kablowych, mufy średniego i niskiego napięcia, roboty kablowe, linie napowietrzne niskiego i średniego napięcia, instalacje wnętrzowe
w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym, rozdzielnice średniego i niskiego napięcia, instalowanie ups-ów i sieci napięcia gwarantowanego, pomiary elektryczne, stacje bazowe telefonii komórkowej z montażem wież włącznie.

Od 1990 roku nasza spółka sprzedaje w cenie producenta agregaty prądotwórcze.